Welkom

Welkom op de site van de vzw Belgische Wijnbouwers. Onze sectorvereniging overkoepelt meer dan 40 professionele en semi-professionele wijnbouwers die op Belgisch grondgebied aktief zijn. We willen de ontluikende Belgische wijnbouwsector professionaliseren door opleidingen, commerciële samenwerking, belangenbehartiging en permanente contacten met alle verschillende overheden.