Aansluiten bij de vzw Belgische Wijnbouwers

Stuur uw aanvraag via email naar hallo@belgischewijnbouwersvzw.be. U ontvangt dan een inschrijvingsformulier en een uitnodiging tot betaling. Na betaling ontvangt u het fiscaal attest!

Effectief lid: jaarbijdrage € 120.00

Effectieve leden zijn aktief als wijnbouwer in hoofd- of bijberoep en beschikken over een BTW-nr

  • u wordt betrokken bij de werking van de vzw
  • u heeft stemrecht op de algemene vergadering
  • u ontvangt gratis de Sectorgids voor de Wijnbouw op CD (HACCP wetgeving)
  • alle aktiviteiten (lessen, bezoeken, reizen) staan voor u open (meerkost mogelijk)

Toetredend lid: jaarbijdrage € 85.00

Toetredende leden zijn amateur-wijnbouwer zonder BTW-nr of Syntra-student *

  • u bent welkom op de lessenreeks
  • u bent welkom op de algemene vergadering, zonder stemrecht

Sympathiserend lid: jaarbijdrage € 60.00

Sympathiserende leden zijn aktief in de wijnwereld als sommelier, wijnhandelaar,..